Prošlog vikenda 23.08.2019. na Žumberku je održano 8. kolo poznatog Žumberačkog traila na kojem su sudjelovali i članovi AK Koprivnice.

Na utrkama od 8 km sudjelovali su članovi: Irena Ečimović,Hanžek Mirjana, Iljkić Anita, Lauš-Lozo Martina, Rupčić Vanja,Rušak Albert, Rušak Sonja, Toth Silvija, Vladušić Marija, Katarina Brlušić i Štefanec Duška. Albert Rušak zauzeo je 2.mjesto sa vremenom od 46:00 

Na utrci od 15 km sudjelovali su: Zdravko Ljubić i Ino Šepec

Na utrci od 28 km sudjelovali su: Antolaš Matija, Jertec Marko, Merc Ivana,Prosenjak Zvonimir,Radotović Dijana i Vuk Benyamin. 

Te na utrci od 57 km ujedno i najdužoj sudjelovala je Erdec Andrijana koja je zauzela 41. mjesto sa vremenom  9:30:50