Godišnju nagradu za postignute rezultate u obuci neplivača u republici hrvatskoj dodjeljuje Hrvatski savez športske rekreacije „Šport za sve“, odbor za obuku neplivača. U sljedećim rečenicama pokušati ćemo istaći  zašto su to važno priznanje na visokom državnom nivou ove godine primili upravo Zajednica sportskih udruga grada Koprivnice sa projektom Mala sportska škola i magistra kineziologije Sonja Šafar. Mala sportska škola djeluje pri Zajednici sportskih udruga grada Koprivnice od 01.03.1999. na inicijativu profesora kineziologije, Ivana Pala. Ustrojstvo „Male sportske škole“ regulirano je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada koji proizlazi iz Statuta Zajednice. Sadržaj rada „Male sportske škole“ nalazi se u  Godišnjem planu i programu, a obuhvaća rad s djecom predškolske i školske dobi u dvoranama i na plivalištu. Veći dio rada obuhvaća rad s djecom predškolske dobi pa zbog toga sa svakom grupom rade diplomirani kineziolog i diplomirani odgajatelj kako bi se što više poboljšala sigurnost djece za vrijeme provođenja trenažnog procesa. Svi programi rada Male sportske škole dobili su odobrenje za provođenje od  Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Budući da se  programski s djecom rade bazični sportovi, velik djelokurg rada čini upravo obuka neplivača.

Provođenje obuke neplivača

Shvativši da je znanje plivanja od presudne važnosti za spašavanje ljudskog života, od 2001. Mala sportska škola započinje program obuke neplivača. Taj program se sve do 2005. godine  provodi na bazenima u Varaždinskim Toplicama. Inicijator provođenja obuke bio je gospodin Ratimir Ljubić, tadašnji voditelj Male sportske škole. On je uz pomoć nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, Mirka Tomca izradio plan i program obuke neplivača. Nastavnik Tomac je ujedno i prvi kineziolog iz Koprivnice koji je primio ovu prestižnu nagradu davne 1997. godine u Topuskom za rad s djecom u obuci neplivača sa osnovnom školom Braća Radić. U to doba djeca školske dobi (od prvog do četvrtog razreda)  na plivalište odvožena autobusima i provodila se klasična obuka neplivača u trajanju od 20 sati u vremenu od 5 dana, a šesti dan je bila finalna provjera znanja plivanja, podjela diploma i malo natjecanje. Iz tog doba objavljen je i prvi stručni rad pod nazivom: „Kvaliteta obuke neplivača u organizaciji Male sportske škole“, autori Marina Tomac-Rojčević i Natalija Tomac Kelek objavljen je u Zborniku radova 9. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača. Isti rad je i prezentiran sudionicima 9. Hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača putem programa power point u Malom Lošinju, 07.10.2007. U Varaždinskim Toplicama ukupno je kroz pet godina obučeno 527 mališana. Od 2006. s otvorenjem Koprivničkih bazena „Cerine“, Zajednica sportskih udruga grada Koprivnica proširuje djelokrug svoga rada u provođenju obuke neplivača i za djecu predškolske dobi, a od 2007. godine, među prvima u Hrvatskoj i na ranu obuku neplivača „bebe ribe“. Voditelji grupa neprekidno se usavršavaju u radu u obuci neplivača prisustvom na stručnim skupovima diljem Hrvatske u organizaciji Hrvatskog kineziološkog saveza i objavljujuči stručne radove. Kao domaćini 10. Savjetovanju o obuci neplivača u Koprivnici od 06. do 08.11.2008. izlažu čak tri stučna rada:  Projekt rane obuke plivanja „Bebe-Ribe“ u Univerzalnoj sportskoj školi u Koprivnici“, autori: Marina Tomac-Rojčević, prof., Natalija Tomac Kelek, prof. i Diana Vrhoci, dipl. odgajatelj, „Učenje i usavršavanje tehnika  plivanja kod djece predškolske dobi u «Maloj sportskoj školi» u Koprivnici“, autori: Sunčica Kadoić- Svetec, viši sportski trener i Sandra Oreški, dipl. odgajatelj, „Obuka poluplivača za djecu od 7 do 9 godina u „Maloj sportskoj školi“ u Koprivnici“, autori: Bruno Borić, prof. fizičke kulture i Sandra Oreški, dipl. odgajatelj. Najveći dio rada u obuci neplivača  predstavljaju kroz koreferat na temu: „Antroploške, metodičke i stručne pretpostvake rada u području obuke neplivača u univerzalnoj sportskoj školi“, autor koreferata  Marina Tomac-Rojčević, prof. Na istom Savjetovanju Zajednica sportskih udruga grada Koprivnica ima i praktičan prikaz obuke od rada sa bebama, djecom predškolske dobi sve do djece iz osnovne škole. Tada je to bio praktičan prikaz sa najviše sudionika različite životne dobi u obuci neplivača na svim Savjetovanjima. Godine 2016., Marina Tomac-Rojčević postaje član stručnog tima za izradu novih kriterija za obuku neplivača na viskom državnom nivou. Iste godine na 15. Savjetovanju o obuci neplivača u Orahovici doneseni kriteriji postaju važeći. Na Savjetovanju je prezentiran stručan video materijal Male sportske škole snimljen podvodnom kamerom : „ Underwater pogled na obuku neplivača od beba-riba do osnovnoškolaca“. Taj video materijal se koristi na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu kao dio metodičke pripreme studenata. 16. travanja 2018. Zajednica sportskih udruga dobila odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za Globalni i operativni program obuke neplivača prema novim kriterijima za obuku plivanja.

Dosadašnje nagrade i priznanja s područja obuke neplivača za trenere Male sportske škole

Godine 2010. na 11. Savjetovanju o obuci neplivača u Rijeci, Marina Tomac-Rojčević dobiva godišnju nagradu za postignute rezultate u obuci neplivača u republici hrvatskoj – plaketa za obuku neplivača – 2010. Godine 2012. na 12. Savjetovanju o obuci neplivača u Orahovici, Sunčica Kadoić-Svetec dobiva godišnju nagradu za postignute rezultate u obuci neplivača u republici hrvatskoj – plaketa za obuku neplivača – 2012. Godine 2014. na 13. Savjetovanju o obuci neplivača u Orahovici, Janja Blažek (tada Geršić) je nominirana za godišnju nagradu za postignute rezultate u obuci neplivača u republici hrvatskoj – plaketa za obuku neplivača – 2014. Ove godine na 16. Savjetovanju o obuci neplivača u Orahovici, Zajednica sportskih udruga grada Koprivnice –  Mala sportska škola kao udruga i magistra Sonja Šafar kao pojedinac primiti će godišnju nagradu za postignute rezultate u obuci neplivača u republici hrvatskoj – plaketa za obuku neplivača – 2018. Sonja Šafar je od malih nogu u sportu. Aktivno se bavila rukometom zbog kojeg se privremeno preselila u Čakovec, gdje je aktivno radila u struci sve do završetka studija. U Čakovcu se uključuje u rad provedbe obuke neplivača za treće razrede, te radi na ljetnom projektu „Svaki tjedan sport jedan“ kao voditelj kampova rukomet, plivanje i golf koje provodi Savez školskih sportskih klubova Međimurske županije. Honorarno se zaposlila u Epsi d.o.o. gdje je provodila programe: bebe ribe, bebe vidre, vodila nordijsko hodanje, bila pratitelj u školi skijanja, provodila projekt učenja plivanja za romsku djecu u najranijoj dobi, učenje plivanja predškolaca, povremeno pomagala u radu učenja plivanja za djecu s poteškoćama u razvoju prema Halliwikovoj metodi, te vodila djecu na jedrenje u sklopu projekta „Mirno more“ . Ujedno se aktivirala u Udruzi „Sara“ gdje je provodila vježbanje za trudnice. Bila je volonter u humanitarnom projektu “Plivanjem do svjetlosti”  na način da je sudjelovala u njegovoj organizaciji i provedbi. Po završetku studija zapošljava se u tvrtki Linea Snella – centara za oblikovanje tijela, gdje je radila kao treaning menager. Po povratku u Koprivnicu, Sonja se odmah uključuje u rad Male sportske škole u svim grupama.  Najviše vremena radi na provođenju obuke neplivača i usavršavanju plivačkih tehnika na bazenima „Cerine“ za djecu predškolske i školske dobi, a svoj veliki doprinos daje u projektu rane obuke plivanja za „Bebe ribe“ prema Fredovoj metodi za koju će i primiti ovo visoko državno priznanje. S ponosom možemo reći da je do sada u organizaciji Zajednice sportskih udruga grada Koprivnica, u projektu „Mala sportska škola“ od 2001. godine do danas ukupno obučeno 2760 djece predškolske i školske dobi. Nakon provedene obuke sa djecom se nastavlja rad na učenju i usavršavanju plivačke tehnike tijekom cijele školske godine. Posebno nadarena djeca za plivanje nastavljaju sa treningom u Plivačkom klubu i u ronilačkom klubu – Društvu športova na vodi „Šoderica“ koji su također članovi Zajednice sportskih udruga grada Koprivnice.