Izborna sjednica Skupštine Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice održana je 20. ožujka 2017. godine u gradskoj vijećnici. Na sjednici je bilo prisutno 61 od ukupno 75 članova Skupštine. Sjednicu je otvorila predsjednica Zajednice Jasmina Stričević koja je pozdravila prisutne, zahvalila im na odazivu i predložila Dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Skupština je izabrala Radno predsjedništvo koje je nastavilo predsjedati sjednicom. Predsjednica je Skupštini podnijela izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu. U izvješću je navela da su se svi poslovi i aktivnosti tijekom 2016. godine u Zajednici športskih udruga grada Koprivnice odvijali prema utvrđenom Programu rada i financijskom planu za 2016. godinu. Zajednica je primila u članstvo dvije nove sportske udruge tako da je na kraju protekle godine imala 84 članice. Predsjednica je naglasila da se je i tijekom 2016. godine vodila posebna briga o poticanju i promicanju sporta djece i mladeži pa je kao primjer navela širenje projekta Male sportske škole koju polaze djeca starosti od nekoliko mjeseci do 10 godina. Programi su se provodili na bazenu i u sportskim dvoranama dok su se sezonske aktivnosti provodile na gradskom klizalištu i skijalištu Rogla u Sloveniji. Zajednica je prema Pravilniku o sportskim školama sufinancirala i rad sportskih škola svojih članica sa 1.012.800,00 kn. Sufinanciran je i redovni rad članica prema Pravilniku o kategorizaciji i bodovanju sportskih udruga sa 1.200.001,36 kn. U protekloj godini je prema Pravilniku o sufinanciranju sportskih manifestacija izvršeno sufinanciranje 55 sportskih manifestacija od značaja za grad Koprivnicu u ukupnom iznosu od  287.529,94 kn. Zajednica je i u protekloj godini uzela u najam termine u sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola, nogometnih igrališta, teniskih terena, kuglane, bazena Cerine te sportske dvorane i prostorija šahovskih klubova u Starčevićevoj ulici kako bi osigurala osnovne uvjete za rad, provođenje treninga i održavanje natjecanja svojih članica. U svrhu poticanja školovanja stručnih kadrova Zajednica je sa 15.540,00 kn sufinancirala školovanja trenera svojih članica. Zajednica kontinuirano ostvaruje odličnu suradnju sa HOO što je rezultiralo uspješnom realiziracijom zahtjeva Nogometnog kluba „Starigrad“ kojemu je od strane HOO-a i Zajednice, a preko programa „Aktivna zajednica“ donirana mehanizacija za održavanje nogometnnog igrališta u ukupnoj vrijednosti od 45.548,10 kn.

Na sjednici su izabrana i nova tijela Zajednice. Za predsjednicu Zajednice jednoglasno je ponovno izabrana Jasmina Stričević. Za potpredsjednika je izabran Stanislav Lovković a za članove Izvršnog odbora izabrani su: Marina Tomac Rojčević, Snježana Sremec, Sonja Rušak, Vedran Blažeković i Danijel Zelenko.

U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani Ivan Pal za predsjednika, te Ilinka Milas i Sandra Sinjeri za članove.

Novoizabrana predsjednica je zahvalila članovima Skupštine što su joj ponovno ukazali povjerenje.