U povodu pet godina postojanja Mali atletski klub bio je organizator MAK-ovih igara koje su se održale u Varaždinskoj dvorani Graberje te okupile dvjestotinjak  atletičara iz desetak klubova.

Igre su se održale u tri discipline 30 m trčanje, skok u dalj iz mjesta i bacanju loptice u cilj.

Koprivnički atletičari osvojili su sedam medalja.

Najuspješnija je bila Josipa Mikulec kod limačica 2006. godište sa tri medalje i to drugo mjesto  na 30 m i u skoku u dalj dok je u bacanju loptice u cilj osvojila treće mjesto.

Petar Cenko limač 2006. godište  osvojio je druga mjesta u skoku u dalj i na 30 m, a u bacanju loptice četvrto mjesto.

Ivan Bebek bio je drugi na 30 m, a četvrti u skoku u dalj te u bacanju loptice deveto mjesto.

Tara Rušak osvojila je drugo mjesto u bacanju loptice u cilj dok je na 30 m zauzela sedmo mjesto kao i u skoku u dalj.

Ivana Cenko četvrto mjesto na 30 m, peto u skoku dalj i osmo u bacanju lopticu.

Matea Cenko dvanaesto mjesto u skoku u dalj, četrnaesto mjesto na 30 m i osmo u bacanju loptice.

Spomenut ćemo još rezultate naših najmlađih koji su zabilježili svoj prvi nastup:

Ivan Međimurec limač 2010. godište na 30 m zauzeo je deveto mjesto, u skok u dalj deseto mjesto i peto u bacanju loptice.

Klara Golubić limačice 2011. godište na 30 m sedmo mjesto, skok u dalj osmo mjesto i sedmo u bacanju loptice.

Iva Mikulec limačica 2011. godište na 30 m četvrto mjesto, skok u dalj peto mjesto i sedmo u bacanju loptice.

Po prvi puta je održano i takmičenje majki, očeva te trenerica i trenera i to na 30 m i u skoku u dalj iz mjesta.

Majke Sonja Rušak i Sanja Kovač Mikulec branile su boje kluba te postigle ove rezultate Sonja Rušak na 30 m šesto mjesto a u skoku u dalj peto, a mama Sanja na 30 m deveto mjesto a u skoku u dalj šesto mjesto.

Tata Dragan Cenko osvojio je na 30 m jedanaesto mjesto a u skoku u dalj dvanaesto mjesto.

Kod trenera Tihomir Bebek osvojio je prva mjesta na 30 m i u skoku u dalj.