02.01.2012. Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice Već nekoliko godina zaredom Mala sportska škola pri Zajednici športskih udruga grada Koprivnice u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Koprivnice, koprivničkim osnovnim školama i gradskim dječjim vrtićima ...

read more