OBILJEŽAVANJE 25. GODINA MALE SPORTSKE ŠKOLE

2.11.2023 | Mala sportska škola

Mala sportska škola djeluje pri Zajednici sportskih udruga grada Koprivnice od 1999. godine. 

Kroz punih 25 godine rada kroz Malu sportsku školu sportsku edukaciju je prošlo oko 31.000 koprivničkih mališana predškolske i školske dobi.

Sa djecom u raznim programima suradnički rade diplomirani kineziolozi i diplomirane odgajateljice.

Programi Male sportske škole su verificirani u nadležnom ministarstvu. 

Do sada su objavljena 22 stručna rada na raznim državnim i međunarodnim stručnim konferencijama o radu Male sportske škole. Radovi su obuhvaćali teme: kondicijski trening djece predškolske dobi, bazični trening djece predškolske dobi, obuka neplivača djece predškolske i školske dobi, rana obuka plivanja “Bebe-ribe”, organizacija zimovanja za djecu školske dobi, Igre na ledu za djecu predškolske i školske dobi.

Za obuku neplivača Mala Sportska Škola je 2018. dobila državnu nagradu.

OPIS POJEDINIH PROGRAMA

Bazični trening za pojedina godišta djece obuhvaća osnovne bazične sportove atletiku i gimnastiku te „loptaške“ sportove (nogomet, rukomet, košarku i odbojku). Navedeni sportovi se provode tehnički ovisno o godištu djece sa uključivanjem elementarnih igara i štafeta.

Mini nogomet se provodi sa djecom predškolske dobi  tehnički ovisno o dobi te za pripremu djece za Olimpijski festival dječjih vrtića grada Koprivnice. U ove skupine su u jednakoj mjeri uključene djevojčice i dječaci. Upravo iz ovog programa je nogometno stasala Anamari Bošnjak, danas juniorska reprezentativka RH u nogometu.

Ritmička gimnastika je novi program Male sportske škole koji kreće u provođenje od prošle sezone. Program smo pokrenuli na inicijativu mnogobrojnih upita roditelja sa željom da se u skoroj budućnosti u Koprivnici otvori i klub ritmičke gimnastike. U cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji nema otvorenih klubova iz navedenog sporta pa djeca moraju putovati u Varaždin ili Zagreb ako se žele baviti ritmičkom gimnastikom. Kroz ovaj predivan dvoranski sport djeca će pojačano raditi na fleksibilnosti, akrobatici, gimnastici, ritmu i pravilnoj posturi.

Pojačani rukomet je također novi program od prošle sezone. U godištu djece od 5 i 6 godina u programu bazičnog treninga stavili smo pojačane teme iz rukometa u suradnji sa Rukometnim savezom RH, RK Podravkom Vegetom kroz projekt „Vrtko“.  U četiri grupe je ukupno obuhvaćeno oko 60 djece. Treninzi su ujedno biti i priprema za Olimpijski festival dječjih vrtića u kojemu se od prošle djeca natječu i u rukometnom poligonu. Naši treneri sudjelovali su u radnoj skupini za izradi cjelokupnog programa Vrtko. Dio vježbica za edukaciju snimao se u našim skupina.

Bebe-ribe je program rane obuke neplivača i navikavanja malih beba na milenij vode te socijalizacija sa trenerima, drugim roditeljima i bebama u grupu. To je program koji radimo od početka otvorenja bazena Cerine. Program je na raznim međunarodnim i državnim konferencijama ocjenjen među tri vodeća centra u Republici Hrvatskoj (ostala dva su u Osijeku i Zagrebu), a 2020. je javno predstavljen i na konferenciji EU Helath u Briselu.

Igre na vodi je program u kojem djeca predškolske i školske dobi tijekom cijele pedagoške godine prolaze obuku neplivača, usavršavanje plivačkih tehnika, a kod nekih radimo i na kineziterapiji (terapija plivanjem kao preventiva ili ispravljanje spuštenih stopala, lošeg držanja skolioza, kifoza, lordoza i sl.). Tu su uključena i djeca koja se plivanjem žele baviti rekreativno, kroz igru, bez natjecateljskog stresa.

Igre na ledu su sezonska aktivnost u kojoj djeca kroz igru uče klizati. U program su uključena djeca predškolske dobi u suradnji sa svim koprivničkim dječjim vrtićima te djeca školske dobi. Kako je program verificiran od nadležnog Ministarstva, vrtići ga  provode kroz svoje kurikulume.

Škola skijanja i snowboarda provodi se već 20 godina pruža priliku djeci da organizirano borave na snijegu. To je ujedno prilika djeci čiji roditelji ne mogu iz raznih razloga obiteljski odlaziti (najčešće iz financijskih razloga) na zimovanje da pruže djeci tu mogućnosti. Djeca su organizirano 5 dana u zimskoj školi u prirodi uz pratnju trenera Male sportske škole te licenciranih učitelja skijanja i snowboarda.

Olimpijski festival dječjih vrtića je aktivnost koju provode lokalne sredine (Zajednice sportskih udruga) i Hrvatski olimpijski odbor. Mala sportska škola već punih 20 godina redovito priprema djecu za Olimpijski festival u sklopu svojih treninga u grupama, ali naši treneri pomažu i koprivničkim vrtićima u pripremama.

SLIKE I VIDEO PROGLAŠENJA NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA, SPORTAŠICA I SPORTSKIH EKIPA GRADA KOPRIVNICE U 2023. GODINI MOŽETE POGLEDATI U GALERIJI

PROJEKTI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA KOPRVNICE