Mala sportska škola - Igre na ledu

02.01.2012. Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice

Već nekoliko godina zaredom Mala sportska škola pri Zajednici športskih udruga grada Koprivnice u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Koprivnice, koprivničkim osnovnim školama i gradskim dječjim vrtićima  organizira „Igre na ledu“ za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi.
„Igre na ledu“ omišljene su kao škola klizanja sa nizom elementarnih i štafetnih igra prilagođenih djeci osnovnoškolskog i predškolskog uzrasta. Ovakav oblik tjelesne aktivnosti izuzetno je dobar za rast i razvoj djece jer borave na svježem zraku i kreću se, a pri tome se druže sa prijateljima.

U tijeku je provođenje „Igara na ledu“ za djecu osnovnih škola u dobi od 7 do 10 godina, koje je počelo28.12.2011., a traje do 06.01.2012., svakodnevno od 10 do 12 sati. U ovaj oblik tjelesne aktivnosti trenutno je uključeno 52 djece, s kojima rade tri stručna trenera Sunčica Kadoić-Svetec, Neven Nemet i Matija Rušak. U subotu, 07.01.2012. djeca će svoje naučeno znanje klizanja moći prikazati roditeljima u vremenu od 17 do 18 sati.

„Igre na ledu“ za djecu predškolske dobi provoditi će se u vremenu od 16. do 27.01.2012., u jutarnjim satima od 9:30 do 12:30. Prijavljeno je ukupno 181 dijete iz sva tri koprivnička vrtića. Svaka grupa provesti će po jedan puni sat na ledu. Do klizališta djecu prate odgajateljice iz vrtića, a na klizalištu ih preuzimaju treneri. Za svu djecu su nabavljene besplatne klizaljke tako da ne moraju nužno imati svoje.